Shop Mobile More Submit  Join Login
Ho X Phong by redKat120 Ho X Phong by redKat120
commission for :iconkyochan224:
:iconkyochan224: 's Ocs
Add a Comment:
 
:iconmilapack:
MilaPack Featured By Owner Mar 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
*_*
Reply
:icontsuki2706:
tsuki2706 Featured By Owner Feb 2, 2012
đồ lậm trai shoujo ai ^^
Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Jan 29, 2012  Student
*mu xịt tứ tung* cao thủ, nhận em lm đệ tử ci^^
zai x zai h??? d sao th vẽ rất đẹp rất chi tiết ... ln mu đc hng???*chớp chớp mắt*
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
hờ hờ, b nhận ra 2zai >3< tớ nghĩ sẽ k ai nhận ra chứ =.=!
hiện tớ k đem mu zề qu m ln mu pts th cn km lắm, cứ thể zĩ c ci hay ring n ^^


Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Jan 29, 2012  Student
ũa?? nhn ra zai 100% m ^^ bạn vẽ zai dễ nhận ra chứ mnh vẽ l ra kon gi khng>< đang học từ từ...
mnh nghĩ ko mu cũng đẹp rồi ^^, bạn ko dng sai h? mnh thấy sai dễ dng hơn pts m????
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
tớ đang thử sai , chưa dng thnh thạo, quen pts ri
Reply
:iconzin-chi:
zin-chi Featured By Owner Jan 29, 2012  Student
h vậy cố ln nha ^^
bạn vừa dng sai vừa dng pts chắc đẹp lắm hah
Reply
:icontrangus:
Trangus Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist General Artist
:iconloveloveplz: i love it!! so detailed :heart:~~
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
thanks >3<
Reply
:iconbaddayxiii:
BadDayXIII Featured By Owner Jan 29, 2012  Hobbyist Digital Artist
Nice :3
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 29, 2012  Student Traditional Artist
thanks ^^
Reply
:iconpkyupe:
PkYupe Featured By Owner Jan 27, 2012  Student Digital Artist
đẹp quớ :love:
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 28, 2012  Student Traditional Artist
cảm ơn bạn ^3^
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jan 27, 2012  Student
trang phục đẹp, ủng hộ n ;)
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 27, 2012  Student Traditional Artist
thanks ^3^
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Jan 27, 2012  Hobbyist Traditional Artist
So :iconnosebleedgrinplz:
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 27, 2012  Student Traditional Artist
:rofl: :rofl:
Reply
:iconkodomina:
Kodomina Featured By Owner Jan 27, 2012  Hobbyist Traditional Artist
U welcome :iconhandsomeonionplz:
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 27, 2012  Student Traditional Artist
:rolf:
Reply
:iconatomic-grave:
Atomic-Grave Featured By Owner Jan 26, 2012  Hobbyist Digital Artist
Wow! Super! ++
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 27, 2012  Student Traditional Artist
thanks ^x^
Reply
:iconk224:
K224 Featured By Owner Jan 26, 2012  Student Digital Artist
chời ơi *harass mn hnh*
tuyệt qu ấy ơi, ấy vẽ đẹp qu.....*uốn o*
cho tớ m ci no... (/*A*)/
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Jan 26, 2012  Student Traditional Artist
ấy thch l tớ zui i
*m m m*
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 26, 2012
Image Size
829 KB
Resolution
1000×1418
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,320
Favourites
104 (who?)
Comments
23
Downloads
13
×