Shop Mobile More Submit  Join Login
Thuy Tinh by redKat120 Thuy Tinh by redKat120
một nhân vật trong truyện dự thi thế giới ước mơ 3 của VNFC của tớ,
mọi người vào ủng hộ nha
[link]
Add a Comment:
 
:iconaniminko:
AniMinko Featured By Owner Aug 14, 2012  Student Digital Artist
Very nice
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Aug 15, 2012  Professional Traditional Artist
thanks ^3^
Reply
:iconaniminko:
AniMinko Featured By Owner Aug 15, 2012  Student Digital Artist
You're welcome :D
Reply
:iconshala-boo:
ShaLa-Boo Featured By Owner Aug 4, 2012
Ah~ Đẹp quá...:icontearyguyplz:
Reply
:iconphuongtiwn98:
phuongtiwn98 Featured By Owner Aug 4, 2012
aa, khoái cái cách ss vẽ nam = D, đă vote 5* ^ x ^
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 3, 2012  Student Traditional Artist
đẹp đẹp nha~
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Aug 3, 2012  Professional Traditional Artist
mới đọc mấy cái com trên VNFC về truyện, có mấy đứa bảo sao nhân vật gay dữ ><".thằng Sơn t́nh người ta cố t́nh vẽ cho nam tính rùi mà bảo là gay nhứt mới ác chứ ;^;, ôi chời
Reply
:iconrougemie:
RoUgEmIe Featured By Owner Aug 4, 2012  Student Traditional Artist
=]]] t xem truyện rồi

nội dung hay đó ê~:heart:
Reply
:iconchristhekitty:
ChrisTheKitty Featured By Owner Aug 2, 2012
Looks awesome. =)
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Aug 3, 2012  Professional Traditional Artist
thanks ^x^
Reply
:iconchristhekitty:
ChrisTheKitty Featured By Owner Aug 3, 2012
Your welcome. =)
Reply
:iconstarcandy12:
starcandy12 Featured By Owner Aug 2, 2012  Hobbyist Digital Artist
It's pretty~! :heart: I love his eyes!
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Aug 3, 2012  Professional Traditional Artist
thanks :hug:
Reply
:iconyoxiru:
yoxiru Featured By Owner Aug 2, 2012
o this is really pretty and well done^^
Reply
:iconredkat120:
redKat120 Featured By Owner Aug 3, 2012  Professional Traditional Artist
thanks ^x^
Reply
:iconyoxiru:
yoxiru Featured By Owner Aug 3, 2012
your welcome^^
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 2, 2012
Image Size
241 KB
Resolution
658×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
839
Favourites
70 (who?)
Comments
16
Downloads
11
×